Hoe ga je verder na een traumatische gebeurtenis?

Eva (46) is een survivor. Als kind heeft zij iets meegemaakt dat diep heeft ingegrepen in haar gevoelsleven. Wanneer zij zich onveilig voelt, heeft zij de neiging om weg te gaan bij haar lichaam. Het is een noodgreep van de ziel, die je uit een (levens)bedreigende situatie haalt, zodat het mooiste stukje van jou behouden blijft. Het nadeel is dat dit patroon vaak nog lange tijd in stand wordt gehouden, ook als het gevaar al lang geweken is.

Hoewel het ten tijde van het misbruik een effectief beschermingsmechanisme was, zorgt het er nu voor dat Eva chronische klachten blijft houden. Al geruime tijd is zij extreem gevoelig voor prikkels die van buitenaf komen. Ze brengen haar uit balans en zorgen ervoor dat haar energie weglekt.

Haar lichaam blijft aan de lopende band klachten manifesteren en daar wordt zij doodmoe van. Zij zou graag meer energie willen hebben om leuke dingen te doen met haar dochtertje en ruimte maken voor bestaande en nieuwe contacten, maar het ontbreekt haar nu aan energie.

Eva heeft een hele reeks aan therapieën gedaan en trainingen gevolgd in de hoop daar beter van te worden. Sommige dingen geven even wat verlichting, maar tot nu toe heeft niets geleid tot een blijvende verandering. In het dagelijks leven heeft zij vaak het gevoel dat zij er alleen voor staat. In het gezin waar zij is opgegroeid, heeft zij weinig steun ervaren en dit patroon heeft zich voortgezet in de relatie met haar partner.

Waar grenzen worden overschreden
Hoewel zij zelf het gevoel heeft dat zij haar grenzen aangeeft, komt het regelmatig voor dat mensen daar overheen gaan. Maar hoe kun je duidelijk je grenzen aangeven als je zelf niet aanwezig bent in je lichaam?

Wat Eva graag wil, is zich gesteund, warm, blij en energiek voelen. Daarom gaan wij alles opsporen en opruimen dat ervoor zorgt dat zij haar doel niet bereikt. Wanneer wij datgene wat haar blokkeert in kaart willen gaan brengen, stuiten we al snel op een aantal Dwarsliggers. Dit zijn delen van haar persoonlijkheid die gaan dwarsliggen als zij een nieuwe weg wil inslaan.

Een van deze Dwarsliggers heeft het op zich genomen om haar klein te houden. Op die manier wil hij haar beschermen tegen gevaar vanuit de grote boze buitenwereld. Maar dat werkt juist averechts, want door haar klein te houden, houdt hij haar weg bij haar eigen krachtbron. Samen bedenken wij nieuwe taken voor dit deel van Eva. Van nu af aan mag hij haar gaan helpen om groot en sterk te zijn, goed bij zichzelf te blijven, haar grenzen niet alleen aan te geven, maar ze ook te Zijn, en binnen deze grenzen met kracht gevuld te zijn. De nieuwe naam van dit deel is: ZON – Groot & Sterk.

Een huis waar niemand thuis is
Daarna gaan we in gesprek met de andere twee Dwarsliggers. Zij zorgen ervoor dat Eva bij zichzelf weggaat in situaties die potentieel bedreigend zijn. “Ik ben er niet” is een uitspraak die hierbij hoort. Als jij niet aanwezig bent in je lichaam kan het aan alle kanten aangevallen worden. Vergelijk het maar met een huis waar niemand thuis is en dat niet goed beveiligd is. Dan kan iedereen zomaar binnenkomen en alles weghalen. Ook deze twee delen van Eva krijgen nieuwe taken. Zij zullen haar helpen om energie te Zijn en om warm en blij te zijn. De nieuwe naam van deze twee delen luidt: energie – warm en blij.

Met deze drie helpers aan haar zijde komt Eva steeds meer in haar kracht te staan. Zij mag alles opruimen dat haar nog in de weg staat om haar volledige potentieel te leven. Ik mag een handje helpen door alle belemmeringen voor haar op briefjes te schrijven. Daarna gaat Eva er zorgvuldig met typp-ex overheen. Wanneer alle letters verdwenen zijn, verscheurt zij de briefjes en gooit ze weg in de papierbak.

Een nieuw en stevig fundament
Voor elke belemmering die zij heeft weggegooid, mag zij een nieuwe, positieve kwaliteit kiezen. Zij kiest voor respect, aanvaarding, samen, aanwezig en “De wereld is liefdevol voor mij”. Op deze manier creëert zij een nieuw fundament waarop zij haar leven gaat opbouwen. Aan het einde van de sessie testen we of zij haar doel heeft behaald. De zin: “Ik ben gesteund, warm en blij en ik ben energie” is nu haar nieuwe waarheid geworden.

Drie weken later krijg ik een telefoontje van Eva. Haar stem klinkt enthousiast als zij vertelt hoe het met haar gaat. “Ik merk echt verschil. Af en toe voel ik een nieuwe kracht door mij heen stromen en dat gevoel is echt nieuw voor mij. Ik heb zoveel geprobeerd en niets werkte. Nu voelde ik direct dat ik meer grenzen heb. Dat merk ik ook in de omgang met mijn partner, daar kan ik nu veel beter mee omgaan. Ik ben veel blijer en maak meer lol met mijn dochtertje. Voorheen speelde ik ook met haar, maar nu komt het echt van binnenuit. En dat is zo fijn!”