Hoe komt het dat mijn kind zo vaak boos is?

Liam (7) zit niet lekker in zijn vel. Hij is vaak boos en als hem onrecht wordt aangedaan, gaat hij door het lint. Hij maakt ruzie met zijn grote broer en op school botst hij vaak met andere kinderen. Zijn ouders willen graag weten waar dit gedrag vandaan komt. Daarom hebben zij een afspraak gemaakt in De Kinderpraktijk.

“Wat zou je wel leuker of makkelijker willen in je leven?”, vraag ik als Liam tegenover mij zit.  Veel kinderen vinden dit een lastige vraag, maar hij weet er wel raad mee. “Dat ik vaker mijn zin krijg, dat ik niet naar mama hoef te luisteren en dat ik zo vaak als ik wil Pokemon kaarten mag kopen.” Een slimme jongen, die Liam.

Wanneer ik vraag hoe hij zich wil voelen, krijg ik een andere kant van hem te zien. “Ik wil mij graag blij voelen. Dat ik de dingen goed doe… dat ik liefde voel voor papa en mama… dat ik dankbaar ben voor wat ik krijg… dat papa en mama in mij geloven, dat ze van mij houden en dat ze alles doen om het goed te doen voor mij.”

Even zijn we sprakeloos. Wat een diepgang, wat een helderheid. En dat voor een jongen die nooit wil praten over zijn gevoel! Liam wil graag meer blijdschap in zijn leven, want nu voelt hij zich soms eenzaam. Omdat hij thuis en op school vaak wordt gecorrigeerd, denkt hij dat hij het niet goed doet en dat is geen fijn gevoel.

Daarom gaan we alles wat hem in de weg zit opsporen, opruimen en vervangen. Dit doen we met de Grote Schoonmaak, een module van de Methode Matheij. Liam voelt zich verdrietig omdat er zoveel aandacht naar zijn broer gaat die PDDNOS heeft. Hij begrijpt wel dat zijn broer veel begeleiding nodig heeft, maar hij wil óók die unieke aandacht van zijn ouders.

Terwijl ik de bagage in kaart breng die in zijn rugzak met levensbagage zit, stuit ik op dingen die afkomstig lijken te zijn uit vorige levens. Deze oude informatie is meegereisd naar dit leven, waar het hem belemmert en ervoor zorgt dat hij zo snel uit zijn slof schiet. Doordat het heel diep weggestopt zit, heeft hij er geen vat op en verliest hij snel de controle over zichzelf.

Met behulp van de spiertest die hoort bij de Methode Matheij kan ik snel en eenvoudig toegang krijgen tot deze diepere lagen waar informatie ligt opgeslagen. Zo kan ik de ballast opdiepen en aan het licht brengen. Er zit verbittering, niet beantwoorde liefde en agressie. Niet echt eigenschappen die passen bij een jongetje van zeven. Nu begrijpen we iets beter waarom hij zo heftig kan reageren op situaties waarin hij zich niet gezien, geliefd of begrepen voelt.

Wanneer ik alle belemmerende emoties, gedachten en houdingen in kaart heb gebracht, gaat de vader van Liam ze op vellen papier schrijven. Die mag Liam meenemen, zodat hij ze thuis kan verscheuren en verbranden. Voor elke negatieve emotie mag hij een positieve emotie kiezen. Hij kiest voor blijdschap, rust, geliefd en “Ik mag er zijn zoals ik ben”.

De volgende dag ontvang ik een mailtje van de moeder van Liam. “Liam kan niet wachten om weer naar je toe te mogen. Gisteravond kwam hij nog even naar beneden om te vertellen dat hij het echt heel fijn had gevonden en dat hij blij was dat wij jou hadden gevonden. Vandaag zat hij Pokemon te kijken op tv. De aflevering heette “een schone lei”. Hij wilde weten wat dat betekende en na mijn uitleg merkte hij op: “O, net als wat ik nu heb dus.”

Wil jij ook leren hoe je de Grote Schoonmaak kunt toepassen? Geef je dan op voor een van de komende opleidingsweekeinden.

vrijdag 16 t/m zondag 18 februari 2018

vrijdag 1 t/m zondag 3 juni 2018

Je kunt de Grote Schoonmaak in 3 dagen leren. Daarna mag je het zelfstandig toepassen in jouw gezin of praktijk. Kijk hier voor meer informatie